Pirkšanas noteikumi

SIA “Lieliska dāvana“ sadarbojas ar uzticamiem partneriem un nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus, tādēļ Dāvanu čeki, Dāvanu kartes un Dāvanu komplekti nevar tikt atgriezti vai mainīti pret naudu. Aicinām iepazīties ar dāvanu iegādes un izmantošanas noteikumiem: 

PAKALPOJUMA REZERVĀCIJA

Dāvanu čeka, Dāvanu kartes vai Dāvanu komplekta saņēmējs var rezervēt sev piemērotāko un ērtāko pakalpojuma saņemšanas laiku, tiešā veidā sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju,  izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Dāvanas saņēmējam ir jāņem vērā, ka atsevišķi pakalpojumi pieejami tikai sezonas laikā vai, ka to izmantošanu var ietekmēt citi apstākļi. 

PAKALPOJUMA ILGUMS

Interneta vietnē un uz Dāvanu iepakojumiem ir norādīts aptuvenais laiks, cik ilgu laiku aizņems Jums sniegtais pakalpojums. Dažos gadījumos iespējama aizkavēšanās sagatavošanas, apmācības vai instruktāžas dēļ, tādēļ pakalpojuma ilgums var būt garāks, kā tas ir norādīts, vai otrādi. Par precīzu pakalpojuma pieejamības laiku un ilgumu dāvanas saņēmējam ir jāinteresējas pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja. 

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Dāvanu čeka, Dāvanu kartes vai Dāvanu komplekta derīguma termiņš ir norādīts tā aprakstos interneta vietnē www.lieliskadavana.lv. Nepieciešamības gadījumā derīguma termiņu var pārbaudīt interneta vietnes www.lieliskadavana.lv sadaļā „Pārbaudīt dāvanas derīgumu“, ievadot dāvanas numuru un svītrkodu.

Dāvanu čeku, Dāvanu karšu un Dāvanu komplektu derīguma termiņš var tikt pagarināts. Dāvanas derīguma termiņu var pagarināt uz papildus 3 (trīs) mēnešiem. Dāvanas derīgumu var pagarināt tikai SIA “Lieliska dāvana” veikalos un/vai Centrālajā birojā. Dāvanas derīguma pagarināšanai tiek piemērota maksa EUR 7 (septiņi eiro) apmērā par katru vienību. Plašāka informācija – Derīguma termiņa pagarināšana

IEROBEŽOJUMI

Uz atsevišķiem Dāvanu piedāvājumiem attiecas pakalpojuma sniedzēja norādītie vecuma, svara un citi ierobežojumi, tādēļ pirms dāvanas pirkšanas uzmanīgi izlasiet, vai Jūsu tuvinieks patiešām varēs izmantot konkrēto piedāvājumu. Ja neesat pārliecināts, vai pakalpojums ir piemērots Jūsu gadījumā, nosūtiet jautājumu uz e-pastu info@lieliskadavana.lv - mēs atbildēsim un palīdzēsim Jums izlemt.

SŪDZĪBAS UN ATSAUKSMES

Ja Jums ir radušies sarežģījumi, mēģinot izmantot Jums piederošu pakalpojumu, pirmām kārtām vērsieties pie pakalpojuma sniedzēja. Gadījumā, ja konfliktu neizdodas atrisināt vai Jums vēl joprojām ir sūdzības, sūtiet mums vēstuli uz e-pastu info@lieliskadavana.lv, precīzi norādot, ar kādu problēmu Jūs saskārāties, ar ko sazinājāties, lai to atrisinātu. Mēs sazināsimies ar pakalpojumu sniedzējiem un noskaidrosim problēmjautājumu cēloņus, kā arī meklēsim risinājumu.

Mēs ļoti gaidām arī Jūsu pozitīvās atsauksmes par saņemtajiem pakalpojumiem, apkalpošanu un gūtajiem iespaidiem! Vēstules ar atsauksmēm sūtiet uz e-pastu atsauksmes@lieliskadavana.lv.

DĀVANU KARŠU APMAIŅA

Nepieciešamības gadījumā Dāvanu karti vai Dāvanu čeku ar spēkā esošu derīguma termiņu var apmainīt pret citu Dāvanu vai Dāvanām. Klientu pieprasījumi apmainīt Dāvanu pret citu tiek pieņemti SIA “Lieliska dāvana” veikalos vai izmantojot elektronisko pastu. Dāvanas tiek mainītas tikai SIA “Lieliska dāvana” veikalos un/vai Centrālajā birojā. Dāvanu apmaiņai tiek piemērota maksa EUR 5 (pieci eiro) apmērā. Plašāka informācija – Dāvanu apmaiņa

NAUDAS ATMAKSA

Dāvanu čeki, Dāvanu kartes vai Dāvanu komplekti netiek mainīti pret naudu. Dāvanas īpašniekam netiek izdots atlikums, ja preču/ pakalpojumu summa nesasniedz Dāvanas nominālvērtību. Samaksātā nauda par sniegtajiem pakalpojumiem vai iegādātajām precēm netiek atmaksāta.  

DĀVANU ČEKU DROŠĪBA

Lieliska dāvana izplatīto Karšu drošību nodrošina uz tiem esošie unikāli svītrkodi. Svītru kodi identificē konkrēto Karti (vai pakalpojumu), līdz ar ko, iespējama tikai vienreizēja tā izmantošana.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības vienpusēji atkāpties no darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Kartes  iegādes dienas, ja Kartē norādītie pakalpojumi (pilnā apmērā vai kādā to daļā) šo 14 dienu laikā nav izmantoti vai uzsākta to sniegšana. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un kopā ar Karti jānosūta uz Lieliska dāvana juridisko adresi.

Tāpat, atteikuma tiesības nav iespējams izmantot, ja:

  • iegādāts audioieraksts vai videoieraksts, vai datorprogramma un atvērts tā iepakojums;
  • iegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;
  • iegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces;
  • noslēgts līgums par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus Klientam jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, ceļojumi);
  • iegādātas lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma);
  • iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.

Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par Kartes lietošanu, kas pārsniedz Kartes pārbaudes nolūkam paredzēto, kā arī par Kartes vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

STRĪDU IZSKATĪŠANA

Šie Noteikumi ir tulkojami atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Visi strīdi, kas Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzējam un Klientam rodas sakarā ar šiem Noteikumiem, jebkuras mantiska vai nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izskatītas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

CITI NOTEIKUMI

Lieliska dāvana ir tiesīga veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.). Datu apstrādes mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai. Klients ir pilnībā atbildīgs par iesniegto datu pareizumu, informācijas un paustās gribas patiesumu.

Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzējs un Klients nav atbildīgi par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzēja un Klienta gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši apstākļi, kurus pārvarēt nav Lieliska dāvana, Pakalpojuma sniedzēja un Klienta varā, tās iepriekš nav varējušas paredzēt un nav spējīgas ietekmēt.

Visa informācija, tajā skaitā attēli, kas ir ievietota Lieliska dāvana interneta mājas lapā www.lieliskadavana.lv, vizualizēta uz Kartēm, ir ekskluzīvs Lieliska dāvana īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar šo darbu autoru tieši piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida interneta mājas lapas vai Karšu modificēšana bez iepriekšējas Lieliska dāvana piekrišanas ir aizliegta.

Lieliska dāvana ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izdarīt grozījumus šajos Noteikumos pēc saviem ieskatiem. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Lieliska dāvana interneta mājas lapā.