Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un sociālo tīklu spraudņi, lai nodrošinātu netraucētu vietnes darbību, analizētu apmeklētāju aktivitātes un nodrošinātu personalizētas reklāmas. Jūs varat pārvaldīt sīkdatnes savos uzstādījumos. Plašāka informācija Privātuma politika.
4.7 vērtējums (vairāk nekā 4000 atsauksmes) Bezmaksas maiņa un piegāde Derīgs 12 mēnešus. Uzņēmumiem B.U.J. Tirdzniecības vietas Palīdzība
Pašapkalpošanās
Izlase

Galvenie sadarbības nosacījumi

Lai kļūtu par mūsu sadarbības partneri, lūdzu sazināties ar mums, iesniedzot savu  sadarbības pieteikumu.

Pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas, mēs ar Jums sazināsimies, pārrunāsim potenciālos sadarbības principus, kā arī iesniegsim izvērtēšanai sadarbības līguma paraugu, kurā tiks atrunāti un saskaņoti detalizētāki sadarbības nosacījumi, tādi kā, Jūsu produktu un pakalpojumu apraksti, cena, izvēlētās dāvanu kartes veids un izplatīšanas kanāli, norēķinu kārtība, darbība ar dāvanu karšu apkalpošanas sistēmu, utml.

Savas veiktās uzņēmējdarbības ietvaros Jūs pilnībā organizēsiet savu pakalpojumu sniegšanu. Lai nodrošinātu mūsu sadarbību, uz līguma darbības brīdi, Jūs piekrītat un piešķirat Mums tiesības izmantot Jūsu preču vai pakalpojumu zīmes, logotipus, apzīmējumus, saukļus vai citus intelektuālā īpašuma objektus, taču neviens no mums neiegūst nekādas īpašuma tiesības uz otras puses intelektuālo īpašumu.

 

Jūsu produkti vai pakalpojumi izvēlētā dāvanu karšu formātā var tikt izplatīti gan Mūsu portālā www.lieliskadavana.lv, gan arī mazumtirdzniecības vietās veikalos drukātu dāvanu karšu vai komplektu veidā.

Pēc sadarbības uzsākšanas, Jums tiks piešķirtas piekļuves tiesības Mūsu partneru sistēmai, kurā Jūs reāllaikā varēsiet uzraudzīt visu informāciju par Jūsu pieņemtajām dāvanu kartēm, darījumu datumiem, summām un Jums pienākošos komisijas maksas apmēru.

Ja sadarbības ietvaros nepieciešams veikt kādas izmaiņas, tad par to mēs slēgsim atsevišķu vienošanos.

Sadarbības līgumu ar Jums noslēgsim uz vienu gadu, kas automātiski pagarinās uz katru nākamo gadu, ja vien Jūs 30 dienas pirms līguma termiņa beigām neizteiksiet vēlmi  to izbeigt vai starp mums netiks noslēgta vienošanās par līguma izbeigšanu. Līguma darbība Jums neuzliek nekādu pienākumu iesniegt kādus regulārus piedāvājumus vai rada Jums kādas citas finansiālas saistības, izņemot jau pārdoto dāvanu karšu apkalpošanas pienākumu. Kā arī, jebkurā līguma izbeigšanas gadījumā, Jums ir pienākums nodrošināt, ka dāvanu kartes tiek pieņemtas un apkalpotas vismaz 12 mēnešus pēc Jūsu pēdējo dāvanu karšu pārdošanas brīža.

Atsevišķos gadījumos, kad Mēs esam subsidējuši drukāto karšu izgatavošanas izmaksas, un Jūs gada laikā (vai citā perioda, par kādu esam vienojušies) no attiecīgo karšu partijas izgatavošanas brīža piesakiet pakalpojuma cenas, satura utml.  izmaiņas vai arī tiek izbeigts līgums, Mēs varam pieprasīt segt Mūsu veiktās ražošanas izmaksas (druka, maketēšana).

Ja Mēs vai Jūs nepildām vai nepienācīgi pildām savas līgumā paredzētās saistības, tad otrai pusei ir tiesības vērsties ar lūgumu novērst šo pārkāpumus saprātīgā termiņā, nosakot termiņu ne mazāk kā 10 darba dienas. Ja pēc šāda paziņojuma iesniegšanas tomēr pārkāpumus nav novērsts, tad var tikt iesniegts paziņojums par mūsu sadarbības izbeigšanu. Lai maksimāli ievērotu dāvanu karšu pircēju intereses un aizsargātu gan Jūsu, gan Mūsu reputāciju, Mums ir tiesības darboties kā starpniekam trešo personu prasījumu un pretenziju gadījumos.

Jūsu produkti vai pakalpojumi izvēlētajā izplatīšanas kanālā tiks realizēti, ņemot vērā Jūsu uzņēmējdarbības virzienu, pakalpojuma specifiku, nozari, tematiku utml. un to izvietojumu var iespaidot tādi apstākļi, kā atsevišķi akcijas periodi, popularitāte, specifiski ierobežojumi vai piedāvājuma izmantošanas termiņa nianses.

Mūsu sadarbības nodrošināšanas ietvaros personas datu apmaiņa notiks, tie tiks apstrādāti un glabāti pilnībā ievērojot spēkā esošās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības un uzraugošo institūciju rīkojumus. Personas dati tiks apstrādāti tikai mērķiem, kas saistīti ar sadarbības līguma noslēgšanu un saistību izpildi; piemērojamo normatīvo aktu prasību izpildi; attiecību uzturēšanai, ieskaitot pakalpojumu un preču mārketingu, un tie tiks glabāti tikai tik ilgi, kamēr šie dati būs nepieciešami mērķiem, kuriem personas dati tika vākti un apstrādāti.