DĀVANU DERĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Ar šo dokumentu tiek noteikta SIA “Lieliska dāvana“ dāvanu čeku, karšu, komplektu pagarināšanas kārtība un noteikumi.

1.2. Šis dokuments ir saistošs visiem SIA “Lieliska dāvana“ klientiem.

1.3. Dāvanu derīguma termiņa pagarināšanas kārtība un noteikumi attiecināmi uz visām dāvanām neatkarīgi no to iegādes brīža.

1.4. Dāvanu derīguma termiņa pagarināšanas kārtība stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri.

2. DOKUMENTĀ LIETOTIE JĒDZIENI UN APZĪMĒJUMI

2.1. Dāvanu čeks – SIA “Lieliska dāvana“ pārdota veidlapa ar čeka informāciju un/vai, izmantojot SIA “Lieliska dāvana“ dāvanu čeku/dāvanu karšu izplatīšanas un apkalpošanas sistēmu, izdrukāta elektroniskā veidlapa ar čeka informāciju, kas apstiprina pircēja priekšapmaksas veikšanas faktu un dod tiesības saņemt Partnera sniegtos pakalpojumus vai iegādāties piedāvātās preces.

2.2. Dāvanu karte – SIA “Lieliska dāvana“ pārdota karte ar čeka informāciju, kas apstiprina Pircēja priekšapmaksas veikšanas faktu un dod tiesības saņemt partnera sniegtos pakalpojumus vai iegādāties piedāvātās preces. 

2.3. Dāvanu komplekts – SIA “Lieliska dāvana“ izplatīšanas punktos pārdota kastīte ar informācijas maketiem un norēķinu dokumentiem.

2.4. Dāvana – SIA “Lieliska dāvana“ Dāvanu čeks, Dāvanu karte vai Dāvanu Komplekts.

2.5. Pašapkalpošanās serviss – SIA “Lieliska dāvana” interneta vietne: www.lieliskadāvana.lv

2.6. Centrālais birojs – SIA “Lieliska dāvana“ centrālais birojs ar adresi: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039.

2.7. “Lieliska dāvana“ veikali - SIA “Lieliska dāvana” specializēti veikali ar adresēm : t/c “Domina Shopping”, Ieriķu iela 3, Rīga i/c “Olimpia”, Āzenes iela 5, Rīga, Brīvības iela 49/53.

2.8. Partneris – SIA “Lieliska dāvana“ produktu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējs.

2.9. Klients – persona, kas ir iegādājusies vai saņēmusi Dāvanu.

3. PAGARINĀŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Klients var pagarināt Dāvanas derīguma termiņu pašrocīgi interneta vietnē: www.lieliskadāvana.lv, vai pieprasīt pagarināt ar elektroniskā pasta starpniecību vai klātienē SIA “Lieliska dāvana” veikalos un/vai Centrālajā birojā. Pieprasījumā Klientam ir jānorāda: Dāvanas svītrkods, numurs, vārds, uzvārds.

3.2. Atbilde par iespējamību pagarināt Dāvanas derīguma termiņu Klientam tiek sniegta ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no pagarinājuma pieprasījuma saņemšanas.

3.3. Klients Dāvanu kartes patstāvīgi var pagarināt interneta vietnē www.lieliskadavana.lv, kartes derīguma termiņa laikā, kā arī pēc tābet ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc sākotnēji norādītā Dāvanas derīguma termiņa beigu datuma.

3.4. Var tikt pagarinātas tikai neizmantotas un nesabojātas Dāvanas, kurās ir skaidri saredzams svītrkoda numurs.

3.5. Dāvanas derīguma termiņa pagarināšana iespējama tikai 1 (vienu) reizi. Patstāvīgi interneta vietnē: www.lieliskadavana.lv. Dāvanu var pagarināt tās derīguma termiņa laikā un pēc kartes derīguma termiņa beigām, savukārt, SIA “Lieliska dāvana” veikalos un Centrālajā ofisā iespējams pagarināt Dāvanu derīguma termiņu tikai pēc norādītā Dāvanas derīguma termiņa beigu datuma, ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc sākotnēji norādītā Dāvanas derīguma termiņa beigu datuma.

3.6. Vienu reizi pagarinātu Dāvanu atkārtoti pagarināt nav iespējams.

3.7. Dāvanas ar pagarinātu derīguma termiņu ir jāizmanto 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā,skaitot no pēdējās Dāvanas darbības dienas.

3.8. Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek pagarināts uz 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, sākot no pēdējās Dāvanas darbības dienas.

3.9. Dāvanu saraksts, kuru derīguma termiņš var tikt pagarināts bez papildus maksas:

3.9.1. Šaušana ar 3 kaujas ieročiem šautuvē „Smaragdi“ (SIA D Dupleks);

3.9.2. Šaušana ar 5 kaujas ieročiem šautuvē „Smaragdi“ (SIA D Dupleks);

3.9.3. Atpūta ūdens relaksācijas centrā „Unimarine SPA“ (SIA Sparina; ar derīguma termiņu 12 mēneši);

3.9.4. Jautra fotosesija studijā (SIA Pineapple Studios; ar derīguma termiņu 12 mēneši);

3.9.5. Lidojums AERODIUM vēja tunelī (SIA Areodium);

3.9.6. Lidojums AERODIUM vēja tunelī grupai (SIA Areodium);

3.9.7. Lidojums AERODIUM vēja tunelī pārim (SIA Areodium).

3.10. Pagarinājuma izpilde:

   3.10.1. Ja Klients ierodas SIA “Lieliska dāvana“ Centrālajā birojā, Klienta Dāvanas derīguma termiņš tiek pagarināts nekavējoties, ja ir izpildīti nosacījumi, kas norādīti šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. punktos,  un ja Klients ir samaksājis 4.1. punktā noteikto maksu.  

4. PAGARINĀJUMA MAKSA

4.1. Dāvanas derīguma termiņa pagarināšanai tiek piemērota maksa EUR 7 (septiņi eiro) apmērā.

4.2. Veicot pagarināšanu Centrālajā birojā, Klients pagarinājuma maksu par Dāvanas derīguma termiņa pagarināšanu var samaksāt tikai ar priekšapmaksas rēķinu, veicot rēķina apmaksu bankas pārskaitījuma veidā:

      4.2.1. Priekšapmaksas rēķins Klientam tiek nosūtīts uz Klienta elektroniskā pasta adresi vai izsniegts tiešā veidā, Klientam ierodoties Centrālajā birojā. 

      4.2.2. Priekšapmaksas rēķinā norāda apmaksājamo summu un maksājuma mērķi, kas Klientam ir jānorāda, veicot pārskaitījumu.  

      4.2.3. Klientam Dāvanas pagarinājuma maksa ar bankas pārskaitījumu ir jāiemaksā tikai priekšapmaksas rēķinā norādītajā kontā. 

5. SŪDZĪBAS UN PRETENZIJAS

5.1. Klientam, kura Dāvana neatbilst nosacījumiem, kas norādīti šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8 punktos, un nevar tikt pagarināts tās derīguma termiņš, ir tiesības izteikt pretenziju SIA “Lieliska dāvana“ administrācijai:

         5.1.1. nosūtot uz  elektroniskā pasta adresi info@lieliskadavana.lv

         5.1.2. nosūtot ierakstītā vēstulē uz adresi: Bērzaunes iela 7, Rīga, LV-1039

         5.1.3. nogādājot tiešā veidā uz SIA “Lieliska dāvana“ Centrālo biroju.

5.2. Klientam pretenzijā ir jānorāda:

         5.2.1. Kontaktinformācija: vārds, uzvārds, telefona numurs/elektroniskā pasta adrese.

         5.2.2. Dāvanas numurs un svītrkods.

         5.2.3. Iemesli, kādēļ Dāvana netika izmantota tās derīguma laikā.

5.3. SIA “Lieliska dāvana“ administrācijas pienākums ir sniegt atbildi uz pretenziju 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.  

5.4. SIA “Lieliska dāvana“ atbildē uz pretenziju  tiek norādīts lēmums  pagarināt/nepagarināt Dāvanas derīguma termiņu, kā arī lēmuma pamatojums, ja Dāvanas derīguma termiņa  pagarinājums tiek atteikts.

5.5. SIA “Lieliska dāvana“ atbilde uz pretenziju tiek nosūtīta elektroniskā veidā un klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Klients, iegādājoties Dāvanu, piekrīt šī dokumenta saturam.

6.2. Dāvanu derīguma termiņa pagarināšanas kārtība publicēta SIA “Lieliska dāvana“ interneta veikalā.

6.3. SIA “Lieliska dāvana“ patur vienpersoniskas tiesības jebkurā laikā izdarīt grozījumus Dāvanu čeku derīguma termiņa pagarināšanas kārtībā un noteikumos.